Kanceláře Pivovarský dvůr Dolní Břežany

Fotovoltaika

Projekt výstavby fotovoltaické elektrárny společnosti Dark Sky s.r.o., Pražská 636, Dolní Břežany

Fotovoltaická elektrárna je situována na střechu administrativní budovy společnosti. Důvodem vybudování elektrárny je snaha omezit spotřebu energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů a využití energie z obnovitelného zdroje. Díky této skutečnosti dojde ke snížení dopadu podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě energie. Na vybudování fotovoltaické elektrárny byla poskytnuta finanční podpora Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Pivovarský dvůr, Pražská 636, Dolní Břežany, knesplova@kancelarebrezany.cz, Google Maps, Google Plus, Facebook